Forskningsområder

Jeg arbejder med stereotyper i bred forstand som de mønstre, der har indflydelse på vores mode at tænke, føle og handle på. Jeg har i 2012-2015 været projektleder mit eget forsknings- og udviklingsprojekt om stereotyper i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation: www.stereotypenprojekt.eu – med en stor vægt på fremmedsprogsundervisning og -indlæring (dansk og tysk som fremmedsprog).

Og jeg interesserer mig for alt muligt andet:

Jeg har min forskningsmæssige hovedinteresse i sprogteori, kognitiv lingvistik, korpuslingvistik og kontrastiv lingvistik (tysk – dansk – islandsk) samt disses konstituering i anvendt forskning, f.eks. i oversættelsesteorier, sprogpædagogik og leksikografi. Derudover har jeg en stor interesse i at uddybe min forskning på områder som pragmatik, tekstlingvistik og brug af nye medier (lørnersoftware, elektroniske ordbøger) ved sproglæring og oversættelse – hvilket ikke mindst dette portefolioprojekt og det dertil hørende e-læringsprojekt bærer præg af.

Mine forskningstemaer koncentrerer sig om beskrivelse af ordforrådets enheder i bred forstand, med en stærk fokus på orddannelse, flerordsforbindelser med deres leksikalske og grammatiske egenskaber, metodiske aspekter og sprogteori. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med oversættelse af flerordsforbindelser (translatologi, tekstlingvistik), forståelse af idiomer i fremmedsprog (kognitiv & kontrastiv lingvistik, tekstlingvistik, sprogdidaktik), forståelse af neologismer og beskrivelse af flerordsforbindelser (korpuslingvistik, leksikografi).
Jeg er medlem i følgende videnskabelige foreninger:

EUROPHRAS: European Society of Phraseology: medlem af „Advisory Council“ juni 2006 – august 2012 og igen siden august 2016.

Nordisk Systemisk-Funktionel Lingvistik Association: Medlem af bestyrelsen 2007-2014.

LEDA: Foreningen af Leksikografer i Danmark.

NFL: Nordisk Forening for Leksikografi.

DANFRAS: Dansk Selskab for Fraseologi.

Den Danske Germanistforening

Medstifter af og medlem i styregruppen for et informationsnetværk for kvindelige forskere ved det humanistiske fakultet ved SDU.