Forståelse af idiomer

Min ph.d.-afhandling – ”Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch” – omfatter såvel analyser af teorier (indenfor fraseologi, semantik, kontrastiv og kognitiv lingvistik og teorier i sprogerhvervelse) samt udvikling af empiriske værktøjer og udarbejdelse af undersøgelsesresultater. Hoveddelen er en kontrastiv analyse af empiriske sproglige data fra en undersøgelse af sprogforståelse i tysk som fremmedsprog, hvor data fra forsøgspersoner med islandsk som modersmål blev sammenlignet med data fra forsøgspersoner med tysk og engelsk som modersmål.