Frekvensordbøger

I mit postdoc-projekt, ”Tysk-islandsk idiomdatabase”, beskæftigede jeg mig med udførlige korpusbaserede analyser og leksikografiske beskrivelser af tyske og islandske idiomer. Jeg undersøgte metodik og teorier i tosproget leksikografi og computerleksikografi for at finde ud af, hvor brugbare de er med henblik på fraseologi. Omsætningen af teori i praksis finder sted i en database med de frekventeste tyske og islandske idiomer. På grundlaget af projektets resultater er der udarbejdet en del teoretiske artikler om leksikografi og fraseologi og sprogteori (se publikationsliste). Endvidere foretog jeg frekvensundersøgelser i korpus som – i samarbejde med Uve Quasthoff ved Universitetet i Leipzig og Monika Sajankova ved Universitetet i Bratislava – har resulteret i en liste med de brugbarste tyske idiomer.