Undervisning

En beskrivelse af mine undervisningserfaringer finder du i denne pdf-fil.

AKADEMISK UNDERVISNING:

Siden FS 2007 har jeg på skift været ansat som undervisningsassistent, ekstern lektor og videnskabelig assistent ved SDU, hvor jeg har undervist både på BA- og kandidatniveau og på forskellige studier: Tyske studier, Negot og IVK i Odense samt IVK i Slagelse. I alle fag har jeg selvstændigt stået for undervisningens indholdsmæssige og metodiske konception, planlægning, gennemførelse og eksamination. I ES 2003 og FS 2004 underviste jeg tysk sprogvidenskab og grammatik ved CBS. Yderligere har jeg undervisningserfaring fra Islands Universitet, hvor jeg i FS 2003 underviste i sprogvidenskab og fremmedsprogsdidaktik.

FAGRELEVANT PRIVATUNDERVISNING:

Fra september 2008 – juni 2009 underviste jeg i tysk mundtlig kommunikation på begynderniveau, især telefonisk kommunikation og kundebetjening, samt mundtlig sprogfærdighed, smalltalk og juridisk tysk på avanceret niveau hos Focus advokater i Odense.

Undervisningsportefølje

En udførlig beskrivelse af min pædagogiske uddannelse samt min undervisningserfaring, -metoder, underviste fag, udviklingssamarbejde og -projekter på dansk findes her som pdf-fil.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.