Forskningsprojekter

Større forskningsprojekter

Min ph.d.-afhandling – ”Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch” – omfatter såvel analyser af teorier (indenfor fraseologi, semantik, kontrastiv og kognitiv lingvistik og teorier i sprogerhvervelse) samt udvikling af empiriske værktøjer og udarbejdelse af undersøgelsesresultater. Hoveddelen er en kontrastiv analyse af empiriske sproglige data fra en undersøgelse af sprogforståelse i tysk som fremmedsprog, hvor data fra forsøgspersoner med islandsk som modersmål blev sammenlignet med data fra forsøgspersoner med tysk og engelsk som modersmål.

I mit postdoc-projekt, ”Tysk-islandsk idiomdatabase”, beskæftigede jeg mig med udførlige korpusbaserede analyser og leksikografiske beskrivelser af tyske og islandske idiomer. Jeg undersøgte metodik og teorier i tosproget leksikografi og computerleksikografi for at finde ud af, hvor brugbare de er med henblik på fraseologi. Omsætningen af teori i praksis finder sted i en database med de frekventeste tyske og islandske idiomer. På grundlaget af projektets resultater er der udarbejdet en del teoretiske artikler om leksikografi og fraseologi og sprogteori (se publikationsliste). Endvidere foretog jeg frekvensundersøgelser i korpus som – i samarbejde med Uve Quasthoff ved Universitetet i Leipzig og Monika Sajankova ved Universitetet i Bratislava – har resulteret i en liste med de brugbarste tyske idiomer.

Ud fra samarbejdet med Uwe Quasthoff opstod ideen om et islandsk korpus, ”Íslenskur orðasjóður”, på internettet, tilsvarende den tyske ”Deutscher Wortschatz”. Den islandske ”Wortschatz”, der har det islandske universitetsbiblioteks internetarkiv fra efteråret 2005 som tekstgrundlag, indeholder i alt 14.581.297 sætninger, 238.395.162 tekstord og 4.010.065 forskellige ordformer.

Ud over mine egne projekter har jeg deltaget i forskellige forskningsprojekter:

Jeg var ansvarlig for islandsk (og delvist for dansk) i projektet Widespread Idioms in Europe and Beyond. A Cross-linguistic and Cross-cultural Research Project .

Jeg gennemførte et forskningsophold hos Christiane Fellbaum ved projektet Kollokationen im Wörterbuch ved Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften i maj og juni 2006 (og nej, det var en ren tilfældighed at det var samtidigt med fodbold VM – men sjovt var det) med et forskningsstipendium fra DAAD.

Jeg fik tildelt et opholdsstipendium til 1 uges ophold i Løgumkloster Refugium (24. april-1.maj 2009) til at arbejde med projektet „Relevanz von Korpusdaten für die Validierung grammatischer Kategorien“ (sammen med Alexandra Holsting).

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.